Satirer av Niclas Andrén i nytt album

Proletären presenterar ”Röda Rapp - Svart på vitt”, 60 sidor med Nickas Andréns bästa satirer.

2009-12-17
  • Niclas Andrén: Röda Rapp
    Niclas Andrén: Röda Rapp

Samlingen är hämtad från Proletärens Röda Rapp under 2000-talet och koncentreras kring åren 2006-2009.

Så blir det också ett dokument över vår närhistoria med högerregeringens härjningar i Sverige och internationellt imperialismens överfall mot Palestina, Irak och Afghanistan.

Du köper albumet i vår webbutik för bara 50 kr.

Pär Johansson

journalist Proletären