Nyheter & kommentarer

2011-12-14

Vänsterpartiets rapport ”Dela bankerna – minska riskerna” är en märklig läsning, framförallt för att den fullständigt dväljs inom ett borgerligt ekonomiskt perspektiv. I rapporten finns inte...