Moderaten Billström fiskar i SD:s vatten

Det går inte att lita på Moderaterna i kampen mot främlingsfientlighet och högerextremism. Precis som sina kollegor runt om i Europa väljer moderaterna anpassning högerut.

2012-12-18

Efter att högerextrema Sverigedemokraterna återigen gått framåt i opinionsundersökningar är Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström inte sena med att fiska i grumliga vatten. Tobias Billström (M), migrationsminister, vill skärpa kraven på anhöriginvandrare. Anledningen är, enligt Billström, att Sverige väntas ta emot ett ökat antal anhöriginvandrare nästa år.

Utåt sett försöker Moderaterna och alliansen hålla en behaglig distans från Sverigedemokraterna men när det kommer till realpolitiken tvekar man inte att haka på trenden. Allt för att flytta fokus från regeringens liberala nedskärningspolitik.

När Miljöpartiet i mars 2011 nådde en överenskommelse med Moderaterna i flyktingfrågan påstods det vara ett steg mot en humanare asylpolitik och ett sätt att minska Sverigedemokraternas inflytande. Moderaterna gick med på att förenkla för papperslösa invandrare att få uppehållstillstånd och mildra kraven för anhöriginvandring.

Men i själva verket fastslogs snarare den generellt hårda EU-anpassade asylpolitiken, vilket också visat sig i flera kontroversiella och inhumana avvisningar av flyktingar sedan dess. Dessutom låg fokus i uppgörelsen istället på att öka arbetskraftsinvandringen och underlätta för invandrare som vill ”starta företag” i Sverige.

När Tobias Billström nu återigen vill höja kraven för anhöriginvandringen avslöjas regeringens flyktingpolitik, den som Miljöpartiet alltså ställer upp på. För alliansen har det aldrig handlat om att ta emot flyktingar som flyr från krig och svält, utan istället att förse det svenska kapitalet med billig arbetskraft och att ytterligare öka ”rörligheten” på arbetsmarknaden. Gränserna ska stängas för de som befinner sig i nöd, men öppnas för en cynisk av omflyttning av arbetskraft, dikterad av kapitalisterna.

Genom att flytta fokus från regeringens nedskärningspolitik till flyktingfrågan försöker Billström och Moderaterna ge sken av att vilja föra en ansvarsfull politik utan att behöva göra några avsteg från den nyliberala vägen.

För Billström och regeringen är det förstås bättre att väljarna ser invandringen som ett problem snarare än högerpolitiken. Därför har man inget emot att anpassa retoriken högerut om det skulle behövas.