Riv upp FRA-lagen!

Den demokratiska opinionen måste dock stå fast: Kräv att FRA-lagen rivs upp och att SWEDUSA-avtalet makuleras.
Den demokratiska opinionen måste dock stå fast: Kräv att FRA-lagen rivs upp och att SWEDUSA-avtalet makuleras.

FRA-lagen var ett beställningsverk från Washington och vittnar om hur nära det dolda samarbetet är mellan Sverige och USA.

2013-12-17

FRA-lagen väckte berättigad vrede när den trixades igenom i riksdagen hösten 2008; för att lagen ger ett statligt organ rätt att massövervaka medborgarnas telefoner och internettrafik.

Massövervakning av medborgare med fel åsikter är inget nytt i Sverige, men det var rent provokativt att FRA-lagen gav sanktion åt denna ljusskygga verksamhet, särskilt som Sverige bara två år tidigare fälldes för kränkande åsiktsregistrering i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Det demokratiskt naturliga hade varit att Europadomstolens utslag hade lett till en skärpt lag mot massövervakning. Men riksdagens borgerliga majoritet beslutade tvärtom.

Nu var det inte borgarna som tog initiativ till FRA-lagen, även om sossarna försökte ge sken av det hösten 2008. Initiativtagare var istället den tidigare socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström.

Men var Bodström verkligen pappa till FRA-lagen? Den frågan tarvar en ordentlig faderskapsundersökning. Mycket tyder nämligen på att lagen inte avlades i Sverige, utan i USA.

Bakgrunden är i korthet följande. Redan 1954 slöts ett samarbetsavtal mellan Sverige och USA vad gäller signalspaning, men eftersom svenska FRA då redan hade ett omfattande samarbete med brittiska GHCQ, arrangerades samarbetet med amerikanska NSA som ett hängavtal till det redan existerande avtalet mellan USA och Storbritannien. Detta avtal upplöstes 2004, av oklara skäl. Bekant är bara att man från brittisk sida var tveksam till verksamhetens laglighet.

Några sådana dubier fanns inte hos Thomas Bodström. Eller rättare sagt: Om nu spionerisamarbetet mellan svenska FRA och amerikanska NSA rörde sig i lagens utkanter, så fick väl Sverige hämta in lagligheten genom att ändra på lagen. Så föddes först FRA-lagen och sedan det nya SWEDUSA-avtalet, som gör FRA till USA-spioneriets viktigaste filial i Europa.

Naturligtvis visste Bodström och senare Sten Tolgfors vad det gjorde och varför de gjorde det, men det redovisades inte öppet. Att FRA-lagen dikterades i Washington skulle vara en väl förborgad hemlighet.

Det påstås att FRA:s verksamhet är nödvändig som skydd för rikets säkerhet. Det borde vara utsläppskatt på sådant skitsnack. Som en ren USA-filial utgör FRA tvärtom ett säkerhetspolitiskt hot. För hur skall den sk fienden i öster efter detta kunna betrakta Sverige som något annat än ett rent verktyg för USA?

När det begav sig lovade Mona Sahlin att riva upp FRA-lagen, om sossarna återfår regeringsmakten. Det sosselöftet lär vara lika bortsuddat som Sahlin själv. Den demokratiska opinionen måste dock stå fast: Kräv att FRA-lagen rivs upp och att SWEDUSA-avtalet makuleras.