Nyheter & kommentarer

2009-10-29

Den kapitalistiska krisens verkningar slår hårt över arbetarklassen internationellt och i Sverige. I detta läget krävs kamp för de gemensamma intressena. Om bakgrunden till krisen och vad vi kan...

2009-10-21

Sven Wollter, en av våra mest älskade skådespelare, släpper i höst en skiva med låtar han själv valt ut. Titel är "Sånger från tjugonde seklet"

2009-10-12

Härom veckan läste jag baksideskrönikan som jag brukar. Krönikan hade titeln ”Makten över ordet”. Det handlade om hur viktigt det är att stärka socialismens röst i dagens allt mer ensidiga mediala...

Sidor