Kommunisternas kulturstipendium

När krisen drar fram och högervindarna blåser allt hårdare behövs en progressiv kultur mer än någonsin. Konst som väcker diskussioner, musik som får oss att reflektera över dagens samhälle eller poesi som vägrar att anpassa sig efter ideal om ”entreprenörskap” gör skillnad.

Kommunistiska Partiet vill främja unga kulturarbetare som vågar välja andra vägar än de som högern stakat ut, som vågar ta ställning och som vågar utgöra motkrafter till kommersialisering och nyliberalism.

Kommunistiska Partiets kulturstipendium för unga instiftades 2002, med anledning av kulturarbetaren Ingmar ”Spingo” Nilssons bortgång. Spingo ägnade hela sitt liv åt musik, först som amatör och sedan som professionell musiker. Dessutom var han aktiv kommunist.

Det är för att hedra Spingos minne som Kommunistiska Partiet årligen delar ut stipendiet till unga kulturarbetare som verkar inom en progressiv, antiimperialistisk, humanistisk och socialistisk tradition – som tar ställning för rättvisa, jämlikhet och solidaritet, mot alla former av förtryck.

2013 års stipendium tilldelades poeten och filmaren Rojda Sekersöz. Stipendiekommittén motiverar sitt val med att: Rojda Sekersöz är ””en ung konstnär som vägrar rätta in sig i karriärismens och kommersialismens led”.

2013 delades stipendiet ut vid en stor gala som firade Sven Wollters 80-årsdag, några av de artister som uppträdde var Mikael Wiehe, Jerry Williams, Vic Vem, Agneta Danielsson och Maria Hörnelius.

2014 års stipendium delades ut vid en tillställning i Umeå den 22 november.

2015 års stipendium tilldelades rapartisten Vic Vem, ”en ordets riddare som gör upp med den marknadsstyrda våldtäkten på solidaritet och mänskliga värden”.

2016 års stipendium delas ut i samband med Kommunistiska Partiets kongress 5-7 januari 2017.

Stipendiet delades ut första gången 2003 och mottogs då av visartisten Dan Viktor. Därefter har flera unga kulturutövare mottagit stipendiet;
Nabila, musiker (2004)
Kristian Svensson, musiker (2004)
Johannes Anyuru, författare (2005)
Menteroja, musiker (2006)
Hanna Lindgren, fotograf (2007)
Björn Nilsson alias Kapten Röd, musiker (2008)
Johanna Emanuelsson, manusförfattare (2009)
Jenny Wrangborg, poet (2010)
PotatoPotato, scenkonstkollektiv (2011)
Kreti o Pleti, musikduo (2012)
Rojda Sekersöz, filmregissör (2013)

Väärt, musikgrupp (2014) Vic Vem, rapartist (2015)

Stipendiaterna utses av en stipendiekommitté tillsatt av Kommunistiska Partiets partistyrelse och alla som vill kan lämna in förslag till kommittén.

Bland förslagen utser kommittén sedan ett antal nominerade som presenteras i Proletären innan utdelningen av stipendiet sker i samband med något av Kommunistiska Partiets kulturarrangemang.

Kommittén har även gett ut en skiva med musik av och med Ingmar ”Spingo” Nilsson som säljs till förmån för stipendiefonden.