Ljug om dyra sjuka

Socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson har med rätta hamnat i blåsväder. På grund av sin och regeringens hjärtlösa politik mot svårt sjuka.

Men Husmark Pehrsson är inte bara hjärtlös. Hon på köpet en bluffmakare av värsta sort.

2009-12-10

Sedan Husmark Pehrsson tillträdde som minister har ersättningen från sjukförsäkringen skrivits om som ”bidrag”, trots att det handlar om just en försäkring som alla löntagare betalar premier till genom avstådd lön (arbetsgivaravgifter). I Husmark Pehrssons borgerliga värld är bidrag som bekant ett förfärligt otyg, om det inte handlar om hemmafrubidrag eller bidrag till att anställa pigor, så som minister måste hon då självklart spara på ”bidragen” till de sjuka, som är så förfärligt dyra för statskassan.

Det är här bluffen kommer in. För de sjukskrivna belastar inte statskassan med så mycket som en krona. Eftersom de sjukskrivna får sina ersättningar från sjukförsäkringen. Det är faktiskt tvärtom. Sedan den förra regeringen inledde jakten på de sjukskrivna i början på 2000-talet, med hänvisningen till ett fusk som knappt fanns, så har den allmänna sjukförsäkringen varje år gått med stora överskott, med undantag endast för 2008. Under perioden 2002-2009 utgör det samlade överskottet hela 68 miljarder kronor, allt enligt Konjunkturinstitutet – löntagarna har helt enkelt betalat in 68 miljarder mer till sjukförsäkringen än vad Försäkringskassan betalat ut till de sjuka. Framtidsutsikterna ser inte sämre ut. Fram till 2011 räknar Konjunkturinstitutet således med att det samlade överskottet skall stiga till 82 miljarder kronor.

Men ändå instruerar Christina Husmark Pehrsson sin försäkringsbyråkrater att jaga till och med dödssjuka med hot om indragen ersättning.

Vad skall Husmark Pehrsson och hennes regering ha alla pengarna till, om de nu inte skall betalas ut i ersättningar till de försäkrade? Den som känner lössen på gången misstänker naturligtvis att de skall användas såsom högerregeringen plägar att använda statens pengar – till skattesänkningar för det rika. Vilket i det här fallet betyder sänkta arbetsgivaravgifter, naturligtvis utan kompensation till de löntagare som betalar dessa avgifter genom avstådd lön.

Detta ger hela vidden av Husmark Pehrssons hjärtlös. Hon jagar till och med de dödssjuka. I akt och mening att ge deras rättmätiga försäkringspengar till arbetsköparna. Fy fan för sådan cynisk klasspolitik!