Skadlig mediafrånvaro

2010-11-30

I en nyligen genomförd opinionsundersökning i Kina svarar över 50 procent av de tillfrågade att de håller USA och Sydkorea som ansvariga för det spända läget på den koreanska halvön. Endast 9 procent pekar ut Nordkorea som ansvarigt.

Så kan det gå i ett land som saknar fria imperialistiska media.